3 Juli: NL-Alert stuurt controlebericht

geplaatst op 10 juni 2019
Op maandag 3 juli 12.00 uur zendt NL-Alert landelijk een controlebericht uit.
Met een controlebericht kunt u nagaan of u uw mobiele telefoon (juist) hebt ingesteld om NL-Alert te ontvangen. In het bericht staat dat het gaat om een controlebericht en dat ontvangers van dit bericht niets hoeven te doen. U weet dan welk signaal uw mobiele telefoon geeft als u een echt NL-Alert ontvangt en hoe het bericht eruit ziet.
Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een (dreigende) noodsituatie informeren met een tekstbericht. In het bericht staat wat er aan de hand is en wat u op dat moment het beste kunt doen.
Verdere informatie kunt u nalezen op de website van Crisis.nl
Bron: Crisis.nl