Aanpak te hard rijden in woonwijken

geplaatst op 10 juni 2019
CROW, SWOV, Veilig Verkeer Nederland en vijf gemeenten werken samen in het project �sociale aanpak 30 km/h-gebieden� om via buurtparticipatie het te hard rijden in woonwijken te be�nvloeden.
V��r de zomer van 2017 vinden de voormetingen plaats en worden de betrokken buurten ge�nformeerd. De nametingen worden gehouden na de acties en rond april 2018; dit laatste om na te gaan of de acties ook effect hebben op langere termijn. Op het Nationaal Verkeersveiligheidscongres van 26 april 2018 worden de resultaten bekend gemaakt.
Bron: Veilig Verkeer Nederland