Een mooi diploma!

geplaatst op 01 november 2017

Op maandag 19 en dinsdag 20 december jl. werden honderd leerlingen Zorg & Welzijn van het Elde College in Schijndel onderworpen aan het examen voor het Diploma Eerste Hulp.

Met de vernieuwingen in het VMBO kunnen scholen kiezen voor een eigen invulling voor keuzevakken. Wij, het Elde College, hebben er bewust voor gekozen onze leerlingen van de richting Zorg & Welzijn een EHBO cursus aan te bieden en ze een EHBO diploma te laten halen. Het is goed dat ze kennis hebben van eerste hulp, vertelt Tonja Heeren, Teamleider Zorg & Welzijn.

De docenten hebben deels zelf de EHBO-cursus gegeven. Ze hebben zelf hun Diploma Eerste Hulp. De leerlingen hebben de theoretische kennis opgedaan via het e-learningprogramma van Saasen Groep. Wij hebben voor een deel de theorie en praktijk met de leerlingen doorgenomen. Daarnaast heeft een instructeur Eerste Hulp van Saasen ook nog les gegeven, vertelt Petra Hondeveld, docent Zorg & Welzijn.

Onafhankelijk examen
Elde College heeft bewust voor het onafhankelijk examen gekozen. Met het Diploma Eerste Hulp op zak hebben de leerlingen een mooi diploma. Het examen is afgenomen door mensen die