Het Oranje Kruis en Deltion College: Meer EHBO in het onderwijs

geplaatst op 04 mei 2017
Met een diploma op zak nemen de studenten straks hun rol in de maatschappij in. Het verlenen van eerste hulp draagt bij aan hulpbereidheid en respect voor de medemens.Ruim 83% van de bevolking (TNS-NIPO) vindt dat EHBO verplicht zou moeten zijn in het onderwijs. Tijdens de studie is het een uitgelezen moment de student te voorzien van een extra startkwalificatie op het gebied van Eerste Hulp.

Deltion College
EHBO is al jaren een belangrijk onderdeel voor een aantal opleidingen binnen Deltion. Het kunnen verlenen van eerste hulp valt onder maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid. De ambitie van het Deltion College is om zoveel mogelijk studenten met een geldig EHBO diploma aan hun arbeidsproces te laten beginnen. 60% van de Nederlanders heeft een MBO-achtergrond. Wanneer al deze studenten eerste hulp kunnen verlenen kan dat veel levens redden.

EHBO in het onderwijs

Via de scholen in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en andere vervolgopleidingen kan een nieuwe generatie worden opgeleid tot de burgerhulpverleners van de toekomst. Zij zijn in staat eerstehulpverlening toe te passen en daarmee ook levens te