Het Oranje Kruis garandeert tijdige invulling IKK plicht per 1 januari 2018

geplaatst op 10 juni 2019
Vanaf 1 januari 2018 is het verplicht dat aanwezige werknemers op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in het bezit zijn van een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen.Niet alle certificaten en diploma�s voldoen aan de IKK norm (IKK: Wet op Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang). Alleen de certificaten uitgegeven door instanties die worden vermeld in het Register EHBO-certificaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voldoen aan deze eis.
 
Natuurlijk is Het Oranje Kruis opgenomen in dit register. Zijn uw werknemers nog niet in het bezit van een certificaat conform de IKK-norm? Het Oranje Kruis ontzorgt en verzekert u ervan uw werknemers tijdig te voorzien van het juiste certificaat.  
 
Neem contact op met Heidi Verkerk (06- 1261 2126) of Frank Balstra (06-5757 3034) of mail naar ikk@ehbo.nl