Ook Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis voldoet aan IKK-norm

geplaatst op 10 juni 2019
Houders van het Diploma Eerste Hulp voldoen aan de gestelde IKK eisen, zo bevestigt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Het register wordt daarmee verrijkt met het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis. Eerder was het Certificaat Eerste Hulp aan kinderen van Het Oranje Kruis al opgenomen.
Vanaf 1 januari 2018 is het verplicht dat aanwezige werknemers op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in het bezit zijn van een geldig certificaat �f diploma uitgegeven door instanties die worden vermeld in het Register EHBO-certificaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Zijn uw werknemers nog niet in het bezit van een certificaat conform de IKK-norm? 
Het Oranje Kruis garandeert tijdige invulling van de IKK-plicht. Neemt u voor meer informatie contact op met Heidi Verkerk (06- 1261 2126) of Frank Balstra (06-5757 3034) of mail naar ikk@ehbo.