Stijging aantal verkeersdoden

geplaatst op 05 februari 2017
In 2016 kwamen 629 mensen om in het verkeer. Dat zijn 8 personen meer dan in 2015, het jaar waarin het aantal verkeersdoden met 51 toenam.
Onder bestuurders van personenauto�s vielen naar verhouding de meeste dodelijke verkeersslachtoffers (30 procent). Onder automobilisten van 18 tot 25 jaar en 75 jaar of ouder was het percentage dat verongelukte het grootst. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.
Veilig Verkeer Nederland (VVN) ziet te hoge snelheden, rijden onder invloed en het ongebreideld gebruik van de smartphone tijdens verkeersdeelname als grootste boosdoeners die, ondanks alle voorlichtingsactiviteiten en campagnes, nog steeds voor het leeuwendeel van de slachtoffers zorgen. Daarom is meer serieuze en structurele aandacht vanuit de overheid hard nodig. Het mede door Veilig Verkeer Nederland onderteken