Veilig op kamers

geplaatst op 10 juni 2019
De helft van de studentenhuizen is niet brandveilig. Er zijn geen of onvoldoende brand- of rookmelders. Ook het aantal brandblussers en andere blusmaterialen zijn niet in orde. Andere veelvoorkomende problemen zijn geblokkeerde vluchtroutes, bijvoorbeeld doordat er in de gangen fietsen, kratten of andere spullen staan. Een vluchtplan ontbreekt in 80% van de studentenhuizen. De vlam in de pan is de meest voorkomende oorzaak. 40% van de branden begint in de keuken. Verdere informatie, tips voor (ver)huurders en een checklist voor vluchtplan kunt u nalezen op de website van de Brandweer.