Wel of geen tourniquet?

geplaatst op 03 februari 2017
In de media duikt de laatste regelmatig het gebruik van de tourniquet op om bij vooral een aanslag een ernstige bloeding te kunnen stelpen.
Men vraagt zich af waarom het gebruik van een tourniquet niet is opgenomen in het Diploma Eerste Hulp. Volgens de Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 2016 valt deze niet onder de reguliere eerste hulp. 
De redenen hiervoor zijn:
- dit geeft een verplichting om een tourniquet aan te schaffen en altijd bij je te hebben
- het voorkomen van letsel waarbij je de bloeding alleen met een tourniquet kunt stoppen is zo laag dat sommige ambulancediensten geen tourniquets in de ambulances hebben en wordt dit niet geleerd aan de passanthulpverlener
- een tourniquet is alleen maar te gebruiken als je het boven het letsel aan kunt brengen (bovenarm/-been), het gebruik is dus beperkt
- vrijwel al het bloedverlies is te bepe