Al jaren niet of nauwelijks EHBO-trainingen voor politieagenten

geplaatst op 10 juni 2019
Uit onderzoek van Omroep West blijkt dat de politieagenten van de Eenheid Den Haag drie jaar lang niet of nauwelijks EHBO-trainingen hebben gevolgd, terwijl agenten vaak eerder bij een ongeval met gewonden aanwezig zijn dan de ambulance.Met de omvorming van 26 regiokorpsen naar een landelijke politie zijn de reguliere trainingen komen te vervallen. Daarnaast ontbreekt het landelijk aan een lijn omtrent bijscholing op het gebied van EHBO. De politie geeft wel aan dat er enkele EHBO- of AED-trainingen zijn verzorgd door collega-instructeurs of externe aanbieders, maar dit zijn op zichzelf staande initiatieven op beperkte schaal.

Een woordvoerder van de Nationale Politie geeft aan dat er binnen de eenheden wisselend met het EHBO beleid wordt omgegaan: �Dat stamt nog uit de oude situatie met verschillende korpsen. Met de eenwording van de politie is de behoefte aan landelijke afspraken ontstaan.�

Noodzaak EHBO
De politie geeft aan EHBO-scholing belangrijk te vinden. Zo is in het bedrijfsplan van de Eenheid Den Haag voor 2018 een passage opgenomen over de noodzaak van de EHBO-trainingen. �De samenleving verwacht een mate van deskundigheid van politieagenten. Zorgpunt is echter de kennis en vaardigheden van