Effect eerstehulpverlener merkbaar op de Spoedeisende Hulp

geplaatst op 10 juni 2019
Velen hebben de Spoedeisende Hulp (SEH) van een ziekenhuis wel eens bezocht. Het meeste gaat dan langs je heen. Maar zou je toch wel eens willen weten hoe het er achter de schermen aan toe gaat? EHBO.NL sprak hierover met Gos de Vries, medisch hoofd Spoedeisende Hulp van het HagaZiekenhuis in Den Haag.
Gos de Vries is degene die er vooral voor zorgt dat alle betrokkenen bij de SEH goede samenwerkingsafspraken hebben, zowel intern als extern met de ambulancedienst en de huisartsen. Ook goede afspraken met de andere ziekenhuizen in de regio zijn belangrijk. 
Aanmelden bij de SEH
Bij binnenkomst op de SEH word je inschreven. Meestal heeft de huisarts je doorgestuurd, maar je kunt er ook op eigen gelegenheid naar toe, bijvoorbeeld als je een flinke verwonding hebt opgelopen. Er wordt bepaald of je snel geholpen moet worden of dat het even kan wachten. Omdat er bij de SEH van het HagaZiekenhuis 24/7 een bemande huisartsenpost is, kunnen mensen ook daarheen worden gestuurd. Deze samenwerking belast de SEH veel minder. Ook kinderen kunnen naar deze Huisartsenpost.
Effect lekeneerstehulpverlening
Hoewel er geen onderzoek is verricht, lijkt het erop dat adequate hulp van de eerstehulpverlener leidt tot positief effect op de pati�nt.