EHBO en de nieuwe privacywetgeving

geplaatst op 05 september 2018
Vanaf 25 mei gaat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Vanaf die tijd geldt in de hele Europese Unie (EUO) dezelfde privacywetgeving. Wat houdt deze AVG in en wat betekent dit voor eerstehulpverleners? Hoe ga je als EHBO�er om met privacy? Brenno de Winter, oud-journalist en deskundige op het gebied van informatiebeveiliging en privacybescherming legt het ons uit.
Wat houdt de AVG in?
Tot 25 mei geldt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in Nederland. Deze wet gaat over het rechtmatig omgaan met persoonsgegevens. Vanaf 25 mei is de AVG van toepassing. Tachtig procent van deze verordening komt overeen met de Wbp. Een groot verschil is dat met de Wbp de overheid moet aantonen dat een bedrijf of organisatie wel of niet voldoet aan deze wet, terwijl met de AVG een bedrijf zelf moet kunnen aantonen dat ze voldoet aan deze verordening. Je moet grofweg kunnen uitleggen wat je voor gegevens hebt, waarom dat nodig is, wat je er mee wil, aan wie dit wordt verstrekt en hoe je ze beveiligt. De regel is hard: als dit niet goed is geregeld of er geen grondslag is dan mag je het niet verwerken.

Wanneer mag een bedrijf of organisatie persoonsgegevens vastleggen?
Een organisatie moet een grondslag hebben van iemand om de gegevens vast te leggen en een gegronde reden om dit te doen. Een EHBO-vereniging heeft bijvoorbeeld een ledenadministrati