Nieuw kennisdocument NIBHV vergroot (brand)veiligheid op de werkvloer

geplaatst op 10 juni 2019
Recente inzichten op het gebied van (brand)risico�s en veiligheid staan centraal in het nieuwe kennisdocument Bewust omgaan met (brand)risico�s van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Dit handboek behandelt de inrichting van een bhv-organisatie met behulp van scenario�s voor brand- en letselongevallen.
Het handboek is gebaseerd op onderzoeksrapporten en (wetenschappelijke) publicaties uit binnen- en buitenland en de nieuwe versie van het boek �Basis voor Brandveiligheid� en speelt in op de veranderde inzichten op het gebied van brandveiligheid. Zo benadrukt de brandweer, veel meer dan vroeger, de gevaren en risico�s van rook.
Voorpostfunctie bhv
Uitgangspunt in het handboek is de belangrijke voorpostfunctie die bhv�ers vervullen als het gaat om brandveiligheid. In het eerste deel wordt een kader geschetst voor het optreden van de bhv-organisatie bij brand en letsels. Vervolgens komt de zogenoemde specifieke brandveiligheidsanalyse voor de bedrijfshulpverlening (SBA-bhv) aan bod. In vijf stappen biedt deze integrale analysemethode de mogelijkheid voor het maken van optimale keuzes bij de inrichting van een bhv-organisatie. De methode voorziet in een transparante werkwijze met als criteria: kwaliteit, kwantiteit en kosteneffectiviteit. De methode is toepasbaa