Nieuwe regels zorgen voor veiligheid

geplaatst op 10 juni 2019
Op 1 maart 2019 wordt de nieuwe veldnorm evenementenhulpverlening ondertekend. Deze norm is opgesteld door een projectgroep met steun van organisaties en instanties uit het veld. Wat heeft deze norm straks voor gevolgen voor de hulpverlening?Volgens de offici�le doelstelling zal �de Veldnorm Evenementenzorg beschrijven wat goede evenementenzorg is en hoe de kwaliteit en pati�ntveiligheid geborgd kan worden. Daarnaast gaat hij helderheid verschaffen over de verschillende termen en definities die gebruikt worden in de evenementenzorg en normen stellen wat betreft competenties, zorgniveaus, inzet, registratie en evaluatie.� Mede vanuit het ministerie van Volksgezondheid (VWS), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en GHOR Nederland(zie kader), maar vooral vanuit het veld zelf is het idee ontstaan dit te doen. In Nederland is momenteel een wildgroei aan organisaties die evenementenhulpverlening leveren en er waren nog geen eenduidig gestelde eisen vanuit de regionale GHOR aan de invulling hiervan.  Eerstehulpverleners
Wat is goede evenementenzorg op het niveau van Eerste Hulp, wat is het profiel van een zorgverlener en aan welke eisen moet de inzet van eerstehulpverleners voldoen? Al deze vragen zijn uitgewerkt