Statushouders en medewerkers Horeca Academie ronden EHBO opleiding op SOZA succesvol af

geplaatst op 12 juli 2018
De afgelopen maanden volgden statushouders samen met medewerkers van de Horeca Academie een EHBO-opleiding. Wekelijks kwam het bonte gezelschap bijeen in SOZA om EHBO-vaardigheden onder de knie te krijgen.Handelingen als reanimeren, de stabiele zijligging en hoe brandwonden te behandelen, kwamen aan bod. Yhshom Azeze, afkomstig uit Eritrea en bewoner van SOZA: �Ik ben blij dat ik de EHBO opleiding heb gevolgd. Dan kan ik mensen helpen en dat doe ik graag. Ik heb bijvoorbeeld geleerd dat je slachtoffers niet op de rug moet laten liggen omdat de tong er anders voor kan zorgen dat het slachtoffer niet meer kan ademen.� 
In SOZA, het voormalig ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - gelegen direct tegenover treinstation Laan van NOI � wonen statushouders en jonge Hagenaars samen volgens het principe van co-living. In het souterrain is de community ANNA & Co gevestigd. Op de begane grond vormt de Horeca Academie, een vakschool voor horecaopleidingen, het bruisende hart van SOZA. De overige verdiepingen zijn getransformeerd tot co-working space waar start-ups de ruimte krijgen om te groeien en samen met partners uit de stad en maatschappelijke initiatieven bouwen aan een duurzame toeko