Interview met de winnaar van de Inspiratieprijs 2019

geplaatst op 04 december 2019

Tijdens de afgelopen Studiedag is bekend gemaakt dat het Wartburg College met zijn lockdown-situaties de winnaar is geworden van de Inspiratieprijs 2019. Samen met politie en andere betrokken hulpinstanties organiseren zij levensechte oefeningen met ontruimingen. De jury roemde de goede samenwerking en maatschappelijke verantwoordelijkheid van de scholengemeenschap. Genoeg redenen dus om André Wattel, Veiligheidscoördinator Wartburg College, eens aan de tand te voelen.

Kunt u het Wartburg College even introduceren?
"Het Wartburg College is een VO-scholengemeenschap die uit 4 locaties bestaat. Op de locatie Guido de Brès, waar de lockdown gehouden is, wordt onderwijs gegeven aan ca. 1600 leerlingen binnen mavo, havo en vwo."

Wat is een lockdown?
"Tijdens een lockdown wordt een bepaalde dreigende situatie gecreëerd binnen een van de locaties. Bijvoorbeeld twee oud-leerlingen die de school binnen zijn gedrongen met pistolen. Met verschillende hulpverlenende instanties wordt samengewerkt om de situatie onder controle te krijgen. ‘Het doel van de oefening is onze procedures te toetsen aan de praktijk.’ "

Vindt u het belangrijk dit te blijven organiseren?
"We zien het als motivatie om door te gaan met het houden van specifieke oefeningen die inspelen op actuele veiligheidsvraagstukken in de maatschappij. Het winnen van de Inspiratieprijs geeft ons ook de bevestiging dat we als school de juiste keuze hebben gemaakt een school-shooting te simuleren waarbij verschillende instanties zijn betrokken."

Hoe bent u op het idee gekomen dit concept te ontwikkelen?
"De veiligheidscoördinator heeft de politie benaderd met de vraag of zij binnen de school een lockdown-situatie wilden oefenen. Na diverse oefeningen zonder de aanwezigheid van personeel en leerlingen, is na goed overleg tussen de verschillende betrokken partijen besloten een oefening te houden waarbij personeel en leerlingen wel in het gebouw aanwezig zijn. We hebben dat besloten om onze protocollen te testen in een zo realistisch mogelijke praktijk. Ondanks de geringe kans op een echte schoolshooting achten we het van belang toch (zo goed als mogelijk) voorbereid te zijn op een dergelijke situatie."

Wat wilt u met deze oefeningen bereiken?
"We willen een aantal dingen bereiken met deze levensechte oefeningen. Ten eerste het checken en aanscherpen van onze protocollen en procedures. Denk daarbij aan het trainen van BHV’ers en EHBO’ers, zij krijgen onder andere een cursus ‘Stop de bloeding’. Daarnaast creëren we een politieapparaat dat beter getraind is om in dergelijke situaties te handelen. Beter getrainde politie betekent een veiligere maatschappij, iets waar wij weer deel van uitmaken. Tenslotte creëren wij bewustwording bij onze collega’s en leerlingen over het handelen in een dergelijke situatie."

Met het uitreiken van de Inspiratieprijs wil Het Oranje Kruis aandacht geven aan een persoon of organisatie die het afgelopen jaar inspirerend is geweest op het gebied van EHBO. Denkt u dat dit een goede methode is?
"Ja, naar onze mening kan het uitreiken van deze prijs inspirerend werken voor andere organisaties teneinde de veiligheid naar een hoger niveau te tillen. Het kan de angst wegnemen om een inruimingsoefening te houden."

Waarom is innoveren als het gaat om EHBO en onze veiligheid zo belangrijk?
"Innovatie moet een verbetering zijn. Aangezien de (medische) wetenschap en de maatschappij veranderen, zijn innovaties onontkoombaar en moet vernieuwing ook getest kunnen worden. Aangezien er meer aandacht binnen de media is voor verwarde personen die voor (mogelijke) onveilige situaties kunnen zorgen, is het ons inziens logisch dat veiligheidsprotocollen hierop inspelen en er naast ontruimingsoefeningen ook inruimingsoefeningen plaatsvinden."

Wilt u nog iets zeggen tegen andere personen / bedrijven die zich bezighouden met EHBO/veiligheid?
"Communiceer eerlijk en duidelijk naar alle betrokken partijen!!!Zeker wanneer kwetsbare groepen zoals leerlingen participeren in een oefening. Door goede communicatie werd het zelfs mogelijk dat leerlingen als figuranten konden meespelen veiligheidscoördinatoren van een nabijgelegen ziekenhuis en andere externe partijen als waarnemers bij de oefening aanwezig waren.

Ook waren er tijdens de oefening 19 LOTUSslachtoffers aanwezig die diverse wonden en ziektes hebben uitgebeeld. Dit werd georganiseerd door het bedrijf StayAlert. Zonder externe partijen is het opzetten van een grote oefening niet mogelijk. Onze ervaring is dat alle partijen enthousiast waren over de opzet van de oefening en er ook graag een bijdrage aan wilden leveren."