IKK handhaving coulance

geplaatst op 26 maart 2020

Laatst geüpdatet: 31 januari 2022

Naar aanleiding van de versoepeling van de maatregelen door de overheid hervat Het Oranje Kruis per 3 maart 2021 de examinering. Ondanks het opstarten van examinering per 3 maart 2021 verlopen veel EHBO-certificaten en -diploma’s. Het Oranje Kruis past derhalve tot nader order coulance toe onder verwijzing naar de geldende reglementen. 

De coulanceregeling is geldig op alle certificering van Het Oranje Kruis voor de duur van 6 maanden. Mocht het langer dan 6 maanden duren dan wordt de coulanceregeling intern beoordeeld.

Ten aanzien van handhaving rondom de wet IKK ontving Het Oranje Kruis eerder al positief bericht van GGD/GHOR. Voor certificering welke momenteel verloopt en wettelijk verplicht is gesteld voor onder meer pedagogisch medewerkers werkzaam in de kinderopvang, bevestigen wij dat er geen reden is tot bezorgdheid over het verlopen certificaat. U kon eenvoudigweg niet via praktijksessie getoetst worden op de aangeleerde EHBO competenties.