Praktische gevolgen invoering tourniquet

geplaatst op 27 augustus 2020

Met ingang van 1 september 2020 wordt het bij het examen Diploma Eerste Hulp mogelijk de tourniquet te laten examineren. We lichten in een aantal nieuwsartikelen toe wat dit betekent voor het examen, hoe de voorbereiding eruit kan zien tijdens het EHBO-onderwijs, maar ook wat het belang is van de tourniquet en hoe dit middel is ontstaan. Het artikel van vandaag gaat in op de praktische gevolgen van de invoering van de tourniquet voor de EHBO-lessen en het EHBO-examen.

Eerste hulp tijdens een pandemie

Begin juni is het boekje Eerste Hulp tijdens een pandemie uitgegeven. Hierin staan alle eerstehulphandelingen beschreven die toegepast worden ten tijde van een pandemie en het herstelbeleid erna. In deze corona-editie van Het Oranje Kruis is ook het gebruik van een tourniquet en hemostatisch verband opgenomen, ter voorbereiding op de aanpassing van de richtlijnen.

Waarom de tourniquet als onderdeel van het Diploma Eerste Hulp?

De terroristische dreiging in Nederland blijft helaas onverminderd aanwezig. Op steeds meer plekken in Nederland komen mede daarom stop de bloeding sets te hangen, die in geval van bijvoorbeeld een aanslag levensreddend kunnen zijn. Dit geldt uiteraard ook voor andere verwondingen waarbij levensbedreigend bloedverlies optreedt. Denk hierbij aan verkeersongevallen en bedrijfsmatige ongevallen. Een eerstehulpverlener kan met een tourniquet de overlevingskans van een slachtoffer aanzienlijk verhogen. Om er voor te zorgen dat iedere EHBO’er goed om weet te gaan met een tourniquet is besloten om dit onderdeel op te nemen in de richtlijnen.

Misvattingen

Over de tourniquet bestaat een aantal hardnekkige misvattingen. Veel mensen denken dat een ledemaat na het plaatsen van een tourniquet geamputeerd moet worden. Dat is zeker niet het geval bij het gebruik van moderne tourniquets. Een moderne variant kan tot twee uur om blijven zonder gevolgen. Een andere misvatting is dat een riem of een stuk stof hetzelfde werkt. Het gebruik van bijvoorbeeld een riem levert juist schade op aan het ledemaat.

Verloop examens

De aanpassing van de richtlijnen houdt in de praktijk in dat met ingang van 1 september 2020 opleidingsinstituten bij het examen Diploma Eerste Hulp de mogelijkheid krijgen het tourniquet en het opstoppen van een wond met hemostatisch gaas te laten examineren. Dit is vanaf die datum echter nog niet verplicht. Voor opleidingsinstituten is het tot 1 januari een keuze om de tourniquet tijdens het examen Diploma Eerste Hulp te laten toetsen. Met ingang van 1 januari 2021 wordt het aanleggen van een tourniquet en het opstoppen van een wond wel een verplicht examenonderdeel voor het Diploma Eerste Hulp.