Aangepaste richtlijnen

geplaatst op 30 september 2020

Disclaimer informatie en documenten over COVID-19

In verband met wisselende maatregelen vanuit de overheid is de informatie in dit nieuwsbericht wellicht (deels) verouderd. Voor de meest recente informatie over COVID-19 verwijzen we naar het laatste nieuwsbericht.

 

Laatst geüpdatet: 14 oktober 2020

Het Oranje Kruis heeft haar examinering per 15 juni weer opgestart, uiteraard volgens de richtlijnen van het RIVM en rekening houdend met de veiligheid en gezondheid van alle aanwezigen. Maar hoe werkt dat? Wat betekent dat voor de kandidaten en de examinatoren? Worden er lotusslachtoffers ingezet, en Kunnen alle handelingen dan wel worden getoetst?

Antwoorden op deze en andere vragen zijn te vinden in de aangepaste richtlijnen. Waar eerder het brancheprotocol is opgesteld en aangeboden aan de overheid, geven we in deze richtlijnen antwoord op praktische vragen en bieden we handvatten ter voorbereiding op het examen. Zodat ook opleidingsinstituten met concrete tips en aanwijzingen hun onderwijs op kunnen pakken.

Toevoegingen in de aangepaste richtlijnen van Het Oranje Kruis per 14 oktober 2020

De nieuwe afgekondigde maatregelen van de overheid per 14 oktober 2020 hebben gelukkig geen invloed op de doorgang van onze examens. Het blijft mogelijk examens aan te vragen. Wel zijn er een aantal nieuwe toevoegingen gedaan in de aangepaste richtlijnen, ter bevordering van de veiligheid. Het dragen van een mondneusmasker en handschoen is bij alle examens verplicht voor zowel de kandidaat als de examinator en het lotusslachtoffer. Tevens is er een wijziging voor de inzet van een lotusslachtoffer bij het examen. Het advies geldt nu dat er maximaal 1 lotus wordt ingezet. Bovendien wordt voor alle handelingen, inclusief de levensreddende handelingen, het advies gegeven waar mogelijk een pop in te zetten.

Hand-out voor examenkandidaten

Het is een bijzonder uitdagende tijd waarin we ons momenteel bevinden. Met een toenemend aantal besmettingen van het coronavirus en de daaruit volgende maatregelen van de overheid, begrijpt Het Oranje Kruis dat kandidaten zich afvragen of het nog wel veilig is deel te nemen aan een examen, en welke maatregelen er genomen worden ter bescherming van de betrokkenen. We leren niet voor niets dat het bij EHBO in eerste instantie altijd om de eigen veiligheid gaat. Daarom hebben we een hand-out samengesteld die door de opleider uitgedeeld kan worden aan de kandidaten en die antwoord geeft op deze vragen. De hand-out is als bijlage toegevoegd in het document Aangepaste richtlijnen examens Eerste Hulp van Het Oranje Kruis' en is los hier te downloaden.

Veelgestelde vragen

Vragen die de afgelopen periode veel zijn gesteld zullen we hieronder uiteenzetten. Verdere details en het volledige document 'Aangepaste richtlijnen examens Eerste Hulp van Het Oranje Kruis' zijn hier te downloaden.

 1. Mag en kan een lotusslachtoffer worden ingezet?
  Ja. Bij examinering van Het Oranje Kruis is een lotusslachtoffer aanwezig. Onder voorbehoud bepaling lotusslachtoffer als contactberoep. Met lotus-spel worden situaties uitgebeeld; in slechts een enkele situatie wordt het lotusslachtoffer binnen anderhalve meter benaderd. Dan moeten zowel het lotusslachtoffer als de kandidaat rekening houden met elkaars uitademingslucht.

 2. Hoe wordt reanimatie getoetst tijdens het examen?
  Bij reanimatie volwassenen wordt het gehele protocol getoetst, dus aanschudden, van buik naar rug draaien (met behulp van een lotusslachtoffer), beoordelen ademhaling, kinlift, AED, compressies, beademing, etc. Bij reanimatie zuigeling wordt er alleen gebruik gemaakt van een pop. Hierbij worden alleen borstcompressies en beademing uitgevoerd door de kandidaat.

 3. Draagt de kandidaat handschoenen en een mondmasker?
  De kandidaat heeft handschoenen aan, ook om de materialen te beschermen. Alles wat de kandidaat aanraakt dient gereinigd te worden met in ieder geval water en zeep. Dit volgens de instructies van de fabrikant.
  De kandidaat is verplicht om ook een mondneusmasker te dragen, evenals de examinator en het lotusslachtoffer.  De organisatie draagt zorg voor de beschikbaarheid van deze middelen.

 4. Wat zijn de richtlijnen omtrent (verband)materialen?
  Het opleidingsinstituut zorgt ervoor dat (verband)materialen aanwezig zijn tijdens het examen Diploma Eerste Hulp tijdens de periode van beperkende maatregelen als gevolg van corona. Je vindt alle informatie over het aangepaste materiaalgebruik en de voorbereiding voor het opleidingsinstituut in het document 'Aangepaste richtlijnen examens Eerste Hulp van Het Oranje Kruis'.

 5. Tourniquet en hemostatische gazen
  In de corona-editie van Het Oranje Kruis is het aanleggen van een tourniquet en het opstoppen van een wond opgenomen. Zoals gebruikelijk bij een aanpassing van richtlijnen, krijgen opleidingsinstituten de tijd om zich deze technieken eigen te maken en over te dragen op hun cursisten.

  Praktisch betekent dit dat met ingang van 1 september 2020 opleidingsinstituten bij het examen Diploma Eerste Hulp en het examen Levensreddend Handelen de mogelijkheid krijgen het tourniquet en het opstoppen van een wond te laten examineren. Dit is vanaf die datum echter nog niet verplicht. U kunt nog kiezen tussen het klassieke examen en het vernieuwde examen. Tot 1 september 2020 wordt nog op de klassieke manier geëxamineerd.

  Met ingang van 1 januari 2021 wordt het aanleggen van een tourniquet en/of het opstoppen van een wond wel een verplicht examenonderdeel voor het diploma Eerste Hulp en het diploma Levensreddend Handelen.

 6. Hoe reinig ik de reanimatiepoppen na een kandidaat?
  Voor het reinigen van de pop na iedere kandidaat volgt u de richtlijnen van de fabrikant. Vrijwel iedere fabrikant heeft aangepaste richtlijnen wat betreft het schoonmaken van de poppen tijdens deze coronaperiode. Heeft u een pop waarvan de fabrikant de richtlijnen niet heeft aangepast, dan blijft de richtlijn dat u zowel het masker als de longen na iedere kandidaat vervangt. Gebruikt u kleding voor de pop, dan dient deze tevens na iedere kandidaat te worden vervangen. Bij onvoldoende kledingstukken mag de cursist ook omschrijven hoe de kleding het beste verwijderd kan worden.

Corona-editie Het Oranje Kruis Informatie voor instructeurs
In het ondersteunende document ‘corona-editie Het Oranje Kruis informatie voor instructeurs’ wordt begeleidende informatie voor instructeurs gegeven over diverse onderwerpen aangaande eerstehulpverlening tijdens de coronacrisis, Stop De Bloeding - Red Een Leven, evenementenzorg, onderwijs en examens. Je vindt het document hier.

Eerste Hulp tijdens een pandemie
Het geven van goede en veilige eerste hulp is momenteel anders dan normaal. Daarom heeft Het Oranje Kruis het boekje ‘Eerste Hulp tijdens een pandemie’ uitgegeven. Hierin staan alle eerstehulphandelingen beschreven die toegepast worden ten tijde van het herstelbeleid na een pandemie. Ook is het gebruik van een tourniquet en hemostatisch verband hierin opgenomen. Bestellen kan via Webshop.ehbo.nl.