Het Oranje Kruis hervat examinering. Examens per 3 maart 2021 weer mogelijk

23 februari 2021

Naar aanleiding van de versoepeling van de maatregelen door de overheid, hervat Het Oranje Kruis per 3 maart 2021 haar examinering. Vanaf heden is het weer mogelijk examens aan te vragen. Uiteraard gebeurt dit alles volgens de richtlijnen van het RIVM en rekening houdend met de veiligheid en gezondheid van alle aanwezigen.

Aangepaste richtlijnen

Het opstarten van de examinering per 3 maart 2021 gaat begrijpelijkerwijs gepaard met vragen van betrokkenen. Wat betekent dit voor de kandidaten en de examinatoren? Worden er lotusslachtoffers ingezet, en kunnen alle handelingen wel worden getoetst? Het antwoord op deze vragen staan in het geüpdatet document 'Aangepaste richtlijnen examens Eerste Hulp van Het Oranje Kruis'.

Hand-out voor examenkandidaten

Het Oranje Kruis begrijpt dat kandidaten zich in deze bijzonder uitdagende tijd afvragen of het veilig is deel te nemen aan een examen en welke maatregelen er worden genomen ter bescherming van de betrokkenen. Daarom is er een hand-out samengesteld die antwoord geeft op deze vragen en door de opleider kan worden uitgedeeld aan de kandidaten. De hand-out is als bijlage toegevoegd in het document ‘Aangepaste richtlijnen examens Eerste Hulp van Het Oranje Kruis' of hier los te downloaden.

Geplande examens en examinatorentrainingen

Alle examens van Het Oranje Kruis vinden per 3 maart 2021 weer doorgang, met inachtneming van de eerdergenoemde protocollen. Examinatorentrainingen worden momenteel nog niet hervat.

Coulanceregeling

Ondanks het opstarten van examinering per 3 maart 2021, verlopen er nog steeds veel eerste hulp-certificaten en -diploma’s. Het Oranje Kruis past derhalve tot nader order coulance toe onder verwijzing naar de geldende reglementen. Lees hier meer over deze coulanceregeling.

Veelgestelde vragen

De lockdown en COVID-19 leiden nog steeds tot veel vragen vanuit zowel opleidingsinstituten als cursisten. Het Oranje Kruis heeft hiervoor een aparte pagina op haar website aangemaakt met veelgestelde vragen en antwoorden over COVID-19 en examens.