Dienstverlening met voldoende voorzorgsmaatregelen

geplaatst op 23 maart 2021

Sinds de herstart van onze examinering op 3 maart j.l. zijn er al meer dan 100 coronaproof examens afgenomen. Zaterdag 20 maart heeft tevens weer de eerste examinatorentraining plaatsgevonden in het NBC, een door de overheid aangemerkt centrum met een educatieve functie. Om eventuele bezorgdheid over de veiligheid van onze dienstverlening zo veel mogelijk weg te nemen, geven we een makkelijk overzicht van alle geldende protocollen en richtlijnen naar aanleiding van de laatste persconferentie (20 april).

Belang examinering

In een aantal branches is een EHBO- of BHV-certificering verplicht voordat het beroep mag worden uitgeoefend. Denk hierbij aan pedagogisch medewerkers, medewerkers van hulpdiensten, BHV’ers en medewerkers van kinderdagverblijven. Zonder de juiste kennis over eerste hulp en bedrijfshulpverlening komt de continuering van dagelijkse werkzaamheden binnen deze bedrijven en organisaties in het gedrang. Mede daarom heeft Het Oranje Kruis haar dienstverlening weer volledig opgestart.

Uiteraard begrijpen we bezorgdheid over de veiligheid van onze dienstverlening tijdens de coronacrisis. Helemaal gezien de huidige stijgende lijn van besmettingen in Nederland. We kunnen echter met een gerust hart zeggen dat onze exameninering en examinatorentrainingen coronaproof zijn. Voor het waarborgen van de veiligheid van alle aanwezigen worden zowel de richtlijnen van het RIVM en het gezamenlijke protocol  als  de Aangepaste richtlijnen examens Eerste Hulp van Het Oranje Kruis gehandhaafd.

Aangepaste richtlijnen

De Aangepaste richtlijnen examens Eerste Hulp van Het Oranje Kruis legt uit waar opleiders, examinatoren, lotusslachtoffers en examenkandidaten zich aan dienen te houden tijdens het afnemen van een examen van Het Oranje Kruis. Tevens is er een handige hand-out voor examenkandidaten toegevoegd.

Gezamenlijk brancheprotocol

Het Gezamenlijke branceprotocol legt op hoofdlijnen de richtlijnen uit waarmee een EHBO- of BHV-cursus doorgang kan vinden binnen de pandemie. Hierin wordt onder andere beschreven welke hygiënemaatregelen genomen dienen te worden, hoe vaardigheden te oefenen met behulp van (reanimatie)oefenpoppen en welke andere maatregelen de kans op besmetting minimaliseren.