Zwemveiligheid

geplaatst op 28 mei 2021

Zwemveiligheid is belangrijk. Het zorgt er namelijk voor dat jij in staat bent om in het water te overleven en op een veilige manier jezelf voort te bewegen. En niet te vergeten: om te kunnen genieten van al het moois wat ons land op watergebied te bieden heeft. Daarom heeft het Ministerie van Volksgezondheid gesteld dat er een subsidie van 1,2 miljoen euro toegekend moet worden aan de uitvoer voor het Nationaal Plan Zwemveiligheid 2021-2024. In overleg met meer dan dertig landelijke organisaties uit de zwembranche is dit plan opgesteld om de zwemveiligheid van de Nederlander te vergroten.

Dit plan gaat er voor zorgen dat iedere Nederlander veilig opgroeit en deel kan nemen in het water, waarbij de noodzaak ligt op het zwemvaardiger maken van onze inwoners. Door het veiliger maken van de zwemomgevingen wordt de Nederlander bewuster van risico’s op verdrinken en zorgen we met elkaar voor een veilige omgeving.  

Situaties herkennen
Een ongeluk in het water kan te allen tijde voorkomen. Het is belangrijk om een gevaarlijke situatie in het water te herkennen, zodat hier op een goede manier op geanticipeerd kan worden. Verdrinking ziet er meestal niet hetzelfde uit zoals het in de filmwereld geschetst wordt. Het beeld van spetteren en wild met de armen zwaaien is vaak niet het geval. Het verloopt stiller dan je zou verwachten. Een verdrinking hoef je dus niet perse door te hebben, wat de situatie soms erg akelig kan maken. Toch zijn er enkele signalen die kunnen aantonen dat iemand mogelijk verdrinkt. Als je dreigt te verdrinken kan je door gebrek aan zuurstof  niet om hulp schreeuwen. De armen blijven instinctief horizontaal om het hoofd boven water te houden. Het lichaam blijft kaarsrecht om te kunnen watertrappelen.Als je onverhoopt boven water probeert te blijven, is het vaak heel lastig om met je armen te zwaaien. De controle over het lichaam verdwijnt en je bent niet in staat om iets vast te grijpen. 

Wat te doen bij verdrinking?
Water is niet alleen prachtig, maar ook hartstikke gevaarlijk.  Nederland bestaat grotendeels uit water. Daarom moet een verdrinking niet onderschat worden en is het belangrijk om te weten hoe je op een dergelijke situatie moet reageren. Zie jij iemand in nood? Handel dan snel! We bereiden jou graag voor op gevaarlijke situaties in en rondom het water. Hoe anticipeer je als het slachtoffer nog in het water ligt en hoe anticipeer je als het slachtoffer al uit het water is gehaald? 

Het slachtoffer ligt nog in het water:

 • Schreeuw om hulp en bel of laat iemand 1-1-2 bellen.
 • Denk allereerst aan de eigen veiligheid. Het slachtoffer kan je onder water trekken. Ga daarom alleen het water in als er geen andere manieren zijn om het slachtoffer te redden, zoals een boei, touw of stok of de reddingsbrigade. 
 • Zorg ervoor dat je niet alleen bent als je een slachtoffer uit het water wil redden.

Het slachtoffer is uit het water gehaald:

 • Leg het slachtoffer op de rug. Controleer vervolgens het bewustzijn door het slachtoffer aan te spreken en/of te schudden aan de schouders.
 • Indien nog niet gebeurt: bel of laat 1-1-2 bellen en zet de telefoon op luidspreker.
 • Open de luchtweg en controleer voor minimaal tien seconden of het slachtoffer een normale ademhaling heeft.
 • Is er geen normale ademhaling aanwezig? Start vijf maal met het beademen van het slachtoffer.
 • Reageert het slachtoffer na beademing niet? Start dan met borstcompressies. Doe dit vijftien keer bij een kind en 30 keer bij een volwassene. Doe dit tot er hulp arriveert.
 • Indien het slachtoffer weer normaal ademt, leg je hem/haar op de zijde. Het liefst in de stabiele zijligging. 
 • Gebruik een reddings- of isolatiedeken om het slachtoffer te beschermen tegen regen of kou.


Voorkomen is beter dan genezen
Anticiperen op de zwemveiligheid van jezelf en anderen is belangrijk. Maar voorkomen is beter dan genezen. Met deze tips kan jij een verdrinking bij jezelf en andere voorkomen:

 • Zwem alleen op plekken waar dit mag en laat voor de zekerheid het thuisfront weten waar je naar toe gaat.
 • Zwem op plekken waar de reddingsbrigade aanwezig is.
 • Houd met name jonge kinderen goed in de gaten en laat ze niet alleen in het water spelen of zwemmen. 
 • Houd in natuurwater zoals de zee rekening met stroming, golven en diep en koud water. In het voorjaar kan het water namelijk nog steeds erg koud zijn.
 • Neem bij jonge kinderen het besluit om ze vroegtijdig op zwemles te zetten.
 • Ga je met kinderen naar een omgeving waar gezwommen kan worden? Waarschuw ze dan over alle mogelijke gevaren. 
 • Gebruik bij een sterke windrichting geen drijvende voorwerpen zoals een opblaasboot- of band.
 • Als je het C-diploma bezit, voldoe je aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. Blijf vooral regelmatig zwemmen, zodat je het niet kan verleren. 

De noodzaak van zwemveiligheid
Zwemveiligheid is zeer belangrijk, omdat op die manier een mogelijke verdrinking kan worden verholpen of zelfs voorkomen. Iedereen moet veilig en plezierig het water kunnen betreden. Het is daarom van groot belang dat er genoeg kennis beschikbaar is voor het anticiperen op een (bijna) verdrinking.  Het Oranje Kruis raadt daarom iedereen aan om het Diploma Eerste Hulp te halen, want je moet het wel écht kunnen!