Bewusteloosheid

14 februari 2019

Bij bewusteloosheid zit een slachtoffer onderuitgezakt of ligt hij op de grond. Het slachtoffer reageert niet op aanspreken en op het schudden aan de schouders. Daarbij kunnen de ogen zowel open als gesloten zijn. Iemand die bewusteloos is voelt slap aan.

Wat doe je bij bewusteloosheid met (normale) ademhaling?

Bij een bewusteloos slachtoffer bel je altijd 1-1-2. Zo’n bewusteloos slachtoffer kan een normale ademhaling of geen (normale) ademhaling hebben. Bij een slachtoffer met een (normale) ademhaling handel je als volgt:

  • Zijn er omstanders in de buurt? Vraag of zij 1-1-2 bellen en een AED halen. Als je alleen bent bel je zelf met de hulpdiensten en zet je de telefoon vervolgens op luidspreker.
  • Draai het bewusteloze slachtoffer op de rug als hij daar niet op ligt, en beoordeel de ademhaling
  • Als het slachtoffer op de rug ligt en hij braakt, moet je hem onmiddellijk op de zij draaien
  • Bel ook met 1-1-2 wanneer iemand na een ongeval suf is of wordt, niet of nauwelijks reageert op de omgeving of wanneer hij om onduidelijke redenen agressief is.

Wat doe je bij bewusteloosheid zonder (normale) ademhaling?

Een bewusteloos slachtoffer zonder een (normale) ademhaling moet gereanimeerd worden. De ademhaling is onregelmatig en niet of abnormaal hoorbaar. Daarnaast ziet het slachtoffer blauw. Handel als volgt:

  • Laat door een omstander 1-1-2 bellen en een AED halen.
  • Waarschuw iemand in de buurt die kan reanimeren.
  • Versleep het slachtoffer zo nodig naar een harde ondergrond voor de reanimatie.

Met het diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis kun je zelf reanimeren. Je kunt je dan ook aansluiten bij de burgerhulpverlening. Bij een reanimatie in je buurt word je dan opgeroepen.

Video over bewusteloosheid

Een bewusteloos slachtoffer op de rug draaien kun je het beste op een bepaalde manier doen. Om je te laten zien hoe je een bewusteloos slachtoffer van de buik op de rug moet draaien hebben we de onderstaande informatieve video voor je opgenomen.

Diploma Eerste Hulp

Het Oranje Kruis raadt iedereen aan om een EHBO-cursus te volgen en een onafhankelijk examen te doen. Tijdens een EHBO-cursus leer je de beste methodes om eerste hulp te verlenen, wat tijdens het examen door Het Oranje Kruis getoetst wordt. Met het Diploma Eerste Hulp op zak weet je dat je kunt handelen als het erop aankomt, want je moet het wel écht kunnen!