Epilepsie

14 februari 2019

Epilepsie is een hersenaandoening die zich uit in grote of kleine aanvallen. Bij een grote epileptische aanval is het slachtoffer plotseling bewusteloos. De ogen draaien weg. Het slachtoffer kan verkrampen en vervolgens schokkende, ongecontroleerde bewegingen met armen en benen maken. Bij een kleine epileptische aanval kan het slachtoffer vreemde tintelingen voelen en afwezig lijken. Het is belangrijk om te weten hoe er in beide gevallen gehandeld moet worden bij epilepsie.

Wat doe je bij een grote epileptische aanval?

 • Bel altijd 1-1-2 bij een grote epileptische aanval.
 • Zorg ervoor dat het slachtoffer zichzelf niet kan verwonden.
  • Geef het slachtoffer zoveel mogelijk bewegingsruimte.
  • Verwijder scherpe, harde en hete voorwerpen.
 • Probeer de bewegingen niet tegen te houden. Dat kan meer schade opleveren.
 • Maak knellende kleding los.
 • Bescherm het hoofd met een dun opgevouwen handdoek, jas of kussen of zo nodig met uw handen.
 • Stop niets tussen de tanden van het slachtoffer (ook geen vingers).

Een grote epileptische aanval stopt meestal na enkele minuten. Je ziet dat het slachtoffer geen ongecontroleerde bewegingen meer maakt.

 • Indien het slachtoffer na een grote epileptische aanval nog bewusteloos is en een normale ademhaling heeft, leg je het slachtoffer in de stabiele zijligging.
 • Controleer daarna of het slachtoffer zich verwond heeft door een val of ongecontroleerde bewegingen.
 • Is het slachtoffer koud of nat? Dek hem/haar af met een deken.

Wat doe je bij een kleine epileptische aanval?

 • Blijf bij het slachtoffer.
 • Blijf kalm en praat op een rustige toon tegen het slachtoffer.
 • Probeer ongecontroleerde bewegingen niet tegen te houden.
 • Bel de huisarts of huisartsenpost wanneer een kleine epileptische aanval niet binnen enkele minuten vanzelf overgaat.
 • Adviseer het slachtoffer om contact op te nemen de huisarts, mocht dit een eerste epileptische aanval zijn.

Diploma Eerste Hulp

Tijdens een EHBO-cursus leer je de beste methodes om eerste hulp te verlenen na een epileptische aanval. Deze worden tijdens het examen door Het Oranje Kruis getoetst. Daarom raadt Het Oranje Kruis iedereen aan om een EHBO-cursus te volgen en een onafhankelijk examen te doen. Met het Diploma Eerste Hulp op zak weet je dat je kunt handelen als het erop aankomt, want je moet het wel écht kunnen!