Verslikking

14 februari 2019

Een verslikking loopt meestal af met een flinke hoestbui. Maar als iemand zich ernstig heeft verslikt en het voorwerp niet zelfstandig uit de luchtweg krijgt, moet er actie ondernomen worden. Het is belangrijk om te weten hoe je goede eerste hulp kunt verlenen bij een ernstige verslikking.

Wat te doen bij verslikking?

Kijk bij een verslikking allereerst in de mond of je het probleem weg kunt halen. Als het slachtoffer goed kan hoesten, moedig je enkel het hoesten aan.. Bij kinderen kun je het hoesten aanmoedigen, zover dat begrijpelijk is voor ze. Bij ernstige verslikking geeft het slachtoffer aan benauwd te zijn. Hij grijpt mogelijk naar de keel, is in paniek, kan niet praten of hoorbaar hoesten en probeert wanhopig adem te halen, wat soms een gierend geluid geeft. Handel dan als volgt:

  • Bel 112 of laat 112 bellen.
  • Laat het slachtoffer met verslikking vooroverbuigen.
  • Sla met de palm van je hand tussen de schouderbladen (rugslagen). Doe dit maximaal vijf keer. Ondersteun de borstkas hierbij met je andere hand.
  • Helpt dat niet? Ga dan achter het slachtoffer staan, plaats een vuist op de bovenkant van de buik en onder het borstbeen. Ondersteun met je andere hand deze vuist.
  • Trek beide handen met een ruk schuin omhoog naar je toe, doe dit (buik compressies of Heimlichgreep) maximaal vijf keer. Raak daarbij het borstbeen en de ribben niet aan.
  • Wissel deze handelingen af totdat de verslikking is opgeheven of totdat het ambulancepersoneel het overneemt.
  • Bel na buik compressies bij kinderen altijd met de huisarts of huisartsenpost. Bij volwassenen bel je als het slachtoffer klachten heeft (heesheid, buikpijn).
  • Als het slachtoffer het bewustzijn verliest, moet hij gereanimeerd worden. Reanimeren leer je tijdens een EHBO-cursus.

Verslikking bij kinderen tot 1 jaar

Handel bij kinderen tot 1 jaar met een ernstige verslikking als volgt:

  • Kinderen stoppen van alles in hun mond. Kijk bij een verslikking daarom altijd eerst in de mond om een aanwezig voorwerp te verwijderen.
  • Bij kinderen tot 1 jaar mag je geen buikcompressies geven. Je mag de rugslagen alleen afwisselen met borststoten. Deze geef je met twee vingers op dezelfde plaats als bij de reanimatie.

Diploma Eerste Hulp

Weten hoe je moet handelen bij een ernstige verslikking kan levensreddend zijn. Tijdens een EHBO-cursus leer je de beste methodes om eerste hulp te verlenen bij een verslikking, wat tijdens het examen door Het Oranje Kruis getoetst wordt. Met het Diploma Eerste Hulp op zak weet je dat je kunt handelen als het erop aankomt, want je moet het wel écht kunnen!