World Drowning Prevention Day

geplaatst op 23 juli 2021

Op 25 juli vieren we de allereerste Werelddag ter voorkoming van verdrinking. Deze dag is in het leven geroepen door de Verenigde Naties om officieel te erkennen dat verdrinking een belangrijk en wereldwijd probleem is. Verdrinking heeft er de afgelopen tien jaar voor gezorgd dat wereldwijd meer dan 2,5 miljoen mensen om het leven zijn gekomen. Bij veel van deze tragedies waren kinderen betrokken. Om die reden werken verschillende internationale landen samen om het probleem onder de aandacht te brengen en gezamenlijk aan te pakken.

In 2019 kwamen er naar schatting 236.000 mensen om het leven door verdrinking. Hierdoor werd verdrinking wereldwijd een cruciaal probleem voor de volksgezondheid. Verdrinking is een van de grootste doodsoorzaken door onopzettelijk letsel. 

Reddingsbrigade Nederland, oftewel de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD), de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) staan op deze dag stil bij wat er nodig is om de zwemveiligheid in Nederland verder aan te pakken en te vergroten. 

Verdrinking voorkomen
Over de afgelopen twintig jaar verdronken er naar schatting jaarlijks 87 inwoners in Nederland. De samenwerkende organisaties zijn daarom ontzettend trots op landen zoals Ierland en Bangladesh, die het voor elkaar hebben gekregen om dit belangrijke punt door te voeren in de agenda's van zowel de Verenigde Naties als de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat doet recht aan het  grote belang van het voorkomen van verdrinking. Wereldwijd sterven er nog steeds onnodig mensen ten gevolge van dit grote probleem. Uit recente cijfers van het CBS wordt gemeld dat 70 procent van alle verdrinkingen in de periode 2011-2020 steeds vaker plaatsvinden in open water, zoals een sloot, rivier, gracht, kanaal, vijver of in zee. 20 procent van de verdrinkingen vindt plaats in en om het huis. 

Zwemveiligheid in heel Nederland
Aan de kust is er sprake van een zeer goed georganiseerd strandtoezicht, maar dit ligt in het binnenland helaas iets anders. Lang niet overal waar water aanwezig is vindt toezicht plaats. In grote delen van het land wordt er gezwommen op plekken waar grote risico’s aanwezig zijn. Als gevolg dat er onnodig mensen sterven, meestal door onwetendheid. Er worden jaarlijks miljoenen euro’s geïnvesteerd in verschillende bewustwordingscampagnes, van een gezonde leefstijl tot veiligheid in het verkeer. Maar zwemveiligheid staat helaas vaak nog te laag op de agenda.Door meer bewustwording te creëren  over hoe verdrinking voorkomen kan worden, zijn er levens te redden. 

Alleen met elkaar zorgen we ervoor dat een wereldwijd probleem zoals verdrinking besproken kan worden, zodat iedereen in zowel Nederland als in de rest van de wereld, op een veilige manier kan genieten van het waterlandschap.

Meer lezen over zwemveiligheid en hoe je in een dergelijke situatie moet handelen? Klik dan hier!