Koortsstuip

14 februari 2019

Een koortsstuip is een aanval die optreedt bij koorts waarbij een soort kortsluiting in de hersenen plaatsvindt. Koortsstuipen komen voor bij kinderen van 6 maanden tot 5 jaar. Het kan er angstaanjagend uitzien, maar meestal treedt er geen blijvend letsel op. De stuipen stoppen meestal vanzelf binnen een minuut of vijf. Een koortsstuip kan overlopen in een diepe slaap.

Wat doe je bij een koortsstuip?

Een kind trekt bij een koortsstuip wit weg en reageert niet zodra het wordt aangesproken. De ogen zijn weggedraaid. Het kind maakt schokkende bewegingen met armen en/ of benen of met het gehele lichaam.

  • Bel 1-1-2
  • Zorg ervoor dat het kind zichzelf niet kan bezeren; geef het kind de ruimte om te bewegen
  • Leg eventueel een klein kussen onder het hoofd
  • Houd geen bewegingen tegen
  • Zorg dat het kind zijn warmte kwijt kan door dekens of warme kleding weg te halen. Let wel op dat het kind het niet onderkoeld kan raken.
  • Leg het kind na de koortsstuip op de zij met een kussentje in de rug

Een koortsstuip ontstaat door koorts. Koorts is een natuurlijke reactie van het lichaam op een infectieziekte. Ook ernstige infectieziekten zoals hersenvliesontsteking beginnen met koorts. Let daarom ook altijd op andere klachten zoals puntvormige rode vlekjes op de huid die je niet weg kan drukken. Een koortsstuip kan in sommige gevallen lijken op een epileptische aanval. Neem bij twijfel altijd contact op met de huisarts.

Diploma Eerste Hulp

Tijdens het onafhankelijk examen van Het Oranje Kruis toetsen we of je de aangeleerde methodes om eerste hulp te verlenen in de praktijk kunt toepassen. Met een Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis op zak weet je zeker dat je als ouder kunt handelen wanneer een kind een koortsstuip heeft. Want je moet het wel écht kunnen!