Vergiftiging

14 februari 2019

Vergiftiging kan worden veroorzaakt door het inslikken of inademen van giftige stoffen, of door ermee in aanraking te komen. Een van de meest bekende vormen is de koolmonoxidevergiftiging. Maar wist je dat je ook vergiftigd kan raken door contact met chemische stoffen? In deze tip leggen we uit hoe je moet handelen bij een vergiftiging.

Wat te doen bij vergiftiging door gassen?

Bepaal om wat voor soort vergiftiging het gaat. Een koolmonoxidevergiftiging is extra gevaarlijk, aangezien het gas kleurloos en/of reukloos is. Deze vergiftiging is eigenlijk alleen te herkennen door hoofdpijn, misselijkheid en braken, spierslapte (vooral in de benen) of bewusteloosheid van het slachtoffer. Handel als volgt:

 • Bel 112 bij giftige gassen/dampen in de lucht.
 • Verleen alleen hulp als je dat zonder gevaar voor jezelf kunt doen!
 • Bel 112 wanneer het slachtoffer suf, bewusteloos of benauwd is na vergiftiging.
 • Breng het slachtoffer in veiligheid.
 • Leg een bewusteloos slachtoffer met een normale ademhaling in de stabiele zijligging.

Wat te doen bij vergiftiging door chemische stoffen?

Bijtende, chemische stoffen op de huid kunnen vergiftigingsverschijnselen veroorzaken met nare gevolgen voor de belangrijke organen. Deze stoffen kunnen ook (diepe) brandwonden tot gevolg hebben. Kom als hulpverlener niet met deze stoffen in aanraking.

 • Bel 112 bij een ongeval met chemische stoffen.
 • Verleen alleen hulp als je dat zonder gevaar voor jezelf kunt doen!
 • Bel 112 wanneer het slachtoffer suf, bewusteloos of benauwd is na vergiftiging
 • Bel anders de huisarts of huisartsenpost, vertel om welke schadelijke stof het gaat en volg hun instructies.
 • Neem of geef de verpakking of resten mee als het slachtoffer naar het ziekenhuis moet.

Let goed op!

 • Geef nooit mond-op-mond beademing bij een vergiftiging met cyanide, zwavelwaterstof of fosforzuur.

Vergiftiging bij kinderen

Vooral kinderen van 0-4 jaar zijn vaak het slachtoffer van een vergiftiging. Houd giftige stoffen daarom altijd buiten het bereik van kinderen. Heeft het kind toch een giftige stof binnen gekregen? Handel dan als volgt:

 • Bel 112 als het kind suf, bewusteloos of benauwd is na vergiftiging of wanneer een (knoopcel)batterij is ingeslikt.
 • Bel in alle andere gevallen met de huisarts of huisartsenpost, vertel om welke schadelijke stof het gaat en volg hun instructies.
 • Neem of geef de verpakking of resten mee als het slachtoffer naar het ziekenhuis moet.
 • Overleg ook met de huisarts of assistent wanneer het kind medicijnen en/of drugs heeft ingeslikt.

Diploma Eerste Hulp

Het Oranje Kruis raadt je aan na het volgen van een EHBO-cursus een onafhankelijk examen te doen. Tijdens een EHBO-cursus leer je de beste methodes om eerste hulp te verlenen bij een vergiftiging, wat tijdens het examen door Het Oranje Kruis getoetst wordt. Met het Diploma Eerste Hulp op zak weet je dat je kunt handelen als het erop aankomt, want je moet het wel écht kunnen!