Vergiftiging

Vooral gassen/dampen kunnen gevaarlijk zijn voor de hulpverlener. Koolmonoxide is kleurloos en/of reukloos, wat extra gevaarlijk is. Deze vergiftiging is eigenlijk alleen te herkennen door hoofdpijn, misselijkheid en braken, spierslapte (vooral van de benen) of bewusteloosheid van het slachtoffer.

Wat te doen bij vergiftiging?

Bijtende, chemische stoffen op de huid kunnen vergiftigingsverschijnselen veroorzaken met gevolgen voor de belangrijke organen. Deze stoffen kunnen ook (diepe) brandwonden tot gevolg hebben. Kom als hulpverlener niet met deze stoffen in aanraking.

  • bel 112 bij giftige gassen/dampen in de lucht
  • verleen alleen hulp als je dat zonder gevaar voor je zelf kunt doen
  • bel 112 wanneer het slachtoffer suf, bewusteloos of benauwd is na vergiftiging
  • bel anders de huisarts of huisartsenpost om te vragen wat je moet doen

Neem of geef de verpakking of resten mee als het slachtoffer naar het ziekenhuis moet.