Alcoholvergiftiging

22 juni 2018

Bij alcoholvergiftiging is de hoeveelheid alcohol in het bloed zo hoog, dat diegene bewusteloos raakt. Uiteraard is dronken worden ook een vorm van alcoholvergiftiging, maar we praten over een vergiftiging wanneer het de hoeveelheid alcohol in het bloed levensbedreigend hoog is. Zo’n vergiftiging kan optreden wanneer er te veel en te snel wordt gedronken. Het gedrag van iemand verandert dan. Emoties worden versterkt en er kan sprake zijn van duizeligheid of slaperigheid. Uiteindelijk kan door sterke verdoving van het zenuwstelsel de ademhaling en zelfs het hart stoppen. Daarom is het erg belangrijk dat je weet wat je moet doen wanneer iemand een alcoholvergiftiging heeft.

Wat te doen bij een alcoholvergiftiging?

  • Heb je het idee dat iemand een alcoholvergiftiging heeft? Dan is het erg belangrijk dat je de ademhaling bewaakt, ook al reageert het slachtoffer nog wel op aanspreken en aanrakingen. Wees extra alert bij een alcoholvergiftiging bij jongeren.
  • Als het slachtoffer niet reageert op aanrakingen, aanspreken of bewusteloos is dan is het belangrijk dat je hem in de stabiele zijligging legt. De kans is namelijk groot dat het slachtoffer door een alcoholvergiftiging moet overgeven. Als een slachtoffer op de rug ligt en moet braken kan hij stikken in zijn eigen braaksel.
  • Wanneer je niet weet hoe je dit moet doen: draai een op de rug liggend slachtoffer op zijn zij met de mond naar beneden gericht. Hierdoor verklein je het verstikkingsgevaar bij overgeven door een alcoholvergiftiging.
  • Je laat een dronken slachtoffer zijn roes uitslapen. Het is daarbij belangrijk om regelmatig te controleren op de ademhaling.

1-1-2 bellen bij alcoholvergiftiging

  • Reageert het slachtoffer door een alcoholvergiftiging niet op aanspreken en aanrakingen (bewusteloos)? Bel dan 1-1-2 en leg hem daarna in de stabiele zijligging.
  • Je mag ook 1-1-2 bellen als je het niet vertrouwd. Zij helpen je verder en zullen bepalen of de hulpdiensten worden ingeschakeld.
  • Een dronken slachtoffer is een gevaar voor zichzelf en anderen in het verkeer. Bel ook 1-1-2 wanneer een dronken slachtoffer zich in het verkeer wil begeven.

Video alcoholvergiftiging

Het kan voorkomen dat je iemand tegenkomt die dronken is of een alcoholvergiftiging heeft. In de onderstaande video wordt uitgelegd wat je kunt doen wanneer iemand een alcoholvergiftiging heeft.

Diploma Eerste Hulp

Het Oranje Kruis raadt iedereen aan na het volgen van een EHBO-cursus een onafhankelijk examen te doen. Tijdens een EHBO-cursus leer je de beste methodes om eerste hulp te verlenen bij een alcoholvergiftiging, wat tijdens het examen door Het Oranje Kruis getoetst wordt. Met het Diploma Eerste Hulp op zak weet je dat je kunt handelen als het erop aankomt, want je moet het wel écht kunnen!