Alcoholvergiftiging

Bij alcoholvergiftiging is de hoeveelheid alcohol in het bloed zo hoog, dat iemand bewusteloos raakt. Alcoholvergiftiging kan optreden, als er te veel en te snel wordt gedronken. Door sterke verdoving van het zenuwstelsel kan de ademhaling en zelfs het hart stoppen.

Wat te doen bij te veel alcohol gebruik  

  • Bewaak de ademhaling, ook al reageert het slachtoffer nog wel op aanspreken en aanrakingen. Wees in het bijzonder alert bij pubers. Leg het slachtoffer bij bewusteloosheid in de stabiele zijligging.
  • Wanneer u niet weet hoe dit moet: draai een op de rug liggend slachtoffer op zijn zij met de mond naar beneden gericht. Er is bij te veel alcoholgebruik een grote kans op braken en dus verstikkingsgevaar wanneer een bewusteloos slachtoffer op de rug ligt.

 

Bel 1-1-2

  • Bij bewusteloosheid
  • Als u het niet vertrouwt

Het is natuurlijk hartstikke goed om een EHBO tip zoals deze te weten. Maar daarmee ben je nog geen hulpverlener. Wil je het écht kunnen? Haal dan het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis. Bekijk de Cursuskiezer voor cursussen bij jou in de buurt.

Let op! Bel bij twijfel altijd direct een arts of alarmcentrale voor het beste advies of hulp.